Kanin ang isa sa pangunahing pagkain na kailangan ng mga tao sa araw-araw. Kailangan ito sa agahan, tanghalian, hapunan at kung minsan ay sa meryenda rin. Gayundin, ang pagpapalay ang isa sa mga pangunahing trabaho ng mga kababayan natin sa Marinduque. Isa sa mga programa ng Kagawaran ng Pagsasaka ay nakatuon sa pagpapalakas ng produksyon ng palay, ito ay ang programang High Yielding Technology Adoption o HYTA. Ang HYTA ay may layunin na pataasin ang produksyon ng palay sa ating bansa sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga hybrid rice, certified inbred seeds at Green Super Rice (GSR). Ang DA-Regional Field Office ay nagbibigay ng mga hybrid seeds sa mga magsasaka kasama ang abono/pataba upang masiguro na magiging maganda ang ani ng palay sa kani-kanilang lugar.

Si G.William Opao Cueto ng Brgy. Ihatub, Boac, Marinduque ay isa sa mga nakatanggap ng tulong mula sa programang ito. Ayon sa kanya, nakatanggap siya ng isa’t kalahating sako ng abonong Urea at isang sako o 40 kilo na hybrid seed (218 rice variety) noong nakaraang Hunyo. Siya rin ay nakatanggap ng water pump at thresher na makakatulong sa kanyang pagsasaka. Si G. Cueto ay 10 taon nang nagpapalayan mula noong tumigil siya sa pagaaral. Ngunit ang pagpapalayan ang nagtaguyod sa kanila ng kanyang pamilya.

Si G. Cueto ay nagtatanim sa isa at kalahating hektaryang lupa. Ito ay hindi sa kanya kundi nakikisaka lamang. Bilang magsasaka, isa sa mga malalaking problema na hinarap niya ay ang paghina ng kanyang ani at ang sobrang pagbibinhi o pagbubuto ng mga palay na itinanim niya. Ang programang ito ay nakatulong sa kanya dahil bukod sa magandang binhi ang itinatanim nya ay may pang-abono na siya na nailalagay dito. Nakakasiguro din siya na maganda at tataas ang produksyon ng kanyang palay dahil sa binhi at abonong ito. Ayon pa din sa kanya isa pa sa malaking naitulong ng DA ay ang mga seminar sa Farmer’s Field School o FFS. Ito ang nagturo sa kanya ng tamang istilo ng pagtatanim at naging dahilan din ng paglago ng kanyang ani. Ayon kay G. Cueto, magmula nang naturuan siya sa FFS, ang 5 kilo niya na binhi ay umaani na ng 130 balde ng palay.

Nagtagumpay si G. Cueto sa kanyang pagpapalayan sa tulong ng DA at ng Provincial Office ng Marinduque. Ayon sa kanya tumaas ang ani nya ng 3% dahil sa mga tulong mula dito. Bukod pa sa pagtaas ng ani, nakabili na rin siya ng baka, baboy at manok mula sa kita nya sa pagpapalayan. Ang mga hayop na ito ay nakakadagdag din sa kanyang kita. Masasabi ni G. Cueto na naging maginhawa na ang kanilang buhay nang dahil sa kanyang pagpapalayan. Sa ngayon ay sapat na ang kanyang kita upang mapaikot ang puhunan at makabili pa ng mga pangangailangan sa palayan at sa kanilang bahay. Sa edad na 52, masasabi ni G. Cueto na kahit hindi siya nakatapos ng pag-aaral ay kaya niyang umasenso sa buhay sa pamamagitan ng kasipagan at pamamaraan sa buhay. Kung kaya naman walang katapusang pasasalamat ang ipinaabot niya sa pamahalaan at iba pang nakatulong sa kaniya at pamilya niya. Ganun din ang tulong ng programang ito na patuloy na nagpapaunlad sa kanyang taniman at naging dahilan upang matustusan nya ang pag-aaral ng 2 niyang anak at masuportahan ang kanyang pamilya.

Back to Top