Ang Agrikultura:Kaagapay ng Bayang Pinoy o mas kilala sa tawag na AKBay ay isang programa ng Kagawaran ng Pagsasaka kung saan sila ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga pinakamahihirap na magsasaka, mangingisda at iba pang mamamayan na may kauganayan sa agrikultura at pangingisda. Layunin ng programang ito na matulungan ang mga magsasaka at mga mangingisda na magkaroon ng kaukulang kaalaman sa pamamahala ng mga proyektong pangkabuhayan. Ang pondong ibibigay sa mga benepisyaryo nito ay aabot sa halagang P10,000 at maaring bayaran sa loob ng tatlong taon na walang tubo at kaukulang kapalit.

 Isa sa mga natulungan ng programang ito si Gng. Edna Valenzuela Permejo ng Brgy. Timbo, Buenavista, Marinduque. Si Gng. Permejo ay nakatanggap ng P10,000 tulong pinansyal mula sa AKBay noong January 3,2012. Ginamit ito upang makabili ng 4 na buntis na kambing na nagpasimula sa kanyang negosyo sa pag-aalaga ng kambing.

Naibalik na nya ang 10,000 na kanyang hiniram noong December 2014 dahil sa kita mula sa pag-aalaga ng kambing. Nagamit din niya ang pinagkakitaan nya sa pagpakumpuni ng kanilang bahay at nakatulong din sa pagbili niya ng pagkain para sa mga alagang baboy. Ayon kay Gng. Edna, malaki raw ang naitulong ng programang AKBay sa kanya dahil nang simulan niya ang pagkakambingan ay mas lumaki ang kanyang kita. Tatlong kambing kada taon ang kaya nyang ibenta na nagkakahalaga ng P1,500-P2,500. Ang kita nila sa pag-aalaga ng kambing ay nakakatulong ng malaki sa mga gastusin sa bahay pati na rin sa mga pangangailangan pa ng apat nyang anak at di hamak na mas Malaki kaysa kinikita ng kanyang asawa.

Masasabi ni Gng. Permejo na tagumpay siya dahil bukod sa mas guminhawa na ang kanilang pamumuhay ay malaki rin ang naitulong nito sa kanya. Ayon pa nga sa kanya mas naging responsible sya lalo dahil alam niya na kailangan niyang ibalik ang pinahiram na pera sa kanya upang makatulong pa sa iba at nais niyang maging inspirasyon pa sa mga kagaya nya na natulungan ng AKBay. Sa edad na 53 ay nagvovolunteer parin siya sa kanilang barangay bilang isang health worker. Sabi nga nya ay kailangan lang ng matinding sipag at tiyaga para umasenso sa buhay.

Back to Top